Poniższy dokument podaje najważniejsze zasady przetwarzania danych, ochrony danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z korzystaniem ze strony internetowej nutaharmonii.pl

Korzystanie ze Sklepu oznacza akceptację wszystkich zasad stosowanych przez Nuta Harmonii Anita Długosz.

 

 Zapoznaj się z ich treścią zanim rozpoczniesz korzystanie z naszych usług.

 

I. Definicje

 • Administrator – oznacza podmiot przetwarzający dane osobowe, którym jest Nuta Harmonii Anita Długosz.

 • Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których Użytkownik korzysta ze strony internetowej.

 • Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej.

 • Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej.

 • Polityka – niniejsza Polityka Prywatności.

 • Użytkownik – osoba korzystająca ze strony internetowej.
   

II. Zakres przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe:

 • Dla celów analitycznych. W celu prowadzenia statystyk korzystania ze strony internetowej, ulepszania i ułatwiania korzystania oraz zapewniania bezpieczeństwa informatycznego.

 • Dla celów udzielenia odpowiedzi. W celu obsługi zapytań, wniosków i ewentualnych skarg.
   

III. Sposób przetwarzania danych

 • Administrator zapewnia kontrolę nad rodzajem i zakresem przetwarzania danych osobowych, okresem oraz sposobem ich przetwarzania, a także osobami upoważnionymi do ich przetwarzania.

 • Administrator przechowuje dane osobowe jedynie tak długo, jak jest to niezbędne dla realizacji celu, dla którego dane osobowe zostały zgromadzone, chyba, że co innego wynika z obowiązujących przepisów prawa. Jeżeli podstawą przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika, Administrator przetwarza do momentu cofnięcia zgody przez Użytkownika. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania.

 • Użytkownik ma prawo do:

  żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,

  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody,

  wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.

 • Administrator oświadcza, że:

  przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem, zbiera dane osobowe dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, przechowuje dane osobowe w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 • Dostęp do danych osobowych posiada Administrator, pisemnie upoważnieni pracownicy, współpracownicy oraz świadczący usługi na jego rzecz. Dostęp do danych osobowych przez wyżej wymienione osoby odbywa się wyłącznie w celu i zakresie określonym przez Administratora.

 • Administrator prowadzi ewidencję osób upoważnionych do ich przetwarzania. Osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych, są zobowiązane do zachowania w ścisłej tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia.

 • Administrator oraz osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych stosują środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych przez siebie danych.
   

IV. Udostępnianie i powierzanie przetwarzania danych osobowych

 • Administrator nie udostępnia, nie sprzedaje, ani nie ujawnia w jakikolwiek inny sposób zbieranych danych osobowych dotyczących Użytkowników, z wyjątkiem sytuacji opisanych w Polityce lub, gdy wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 • Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych dostawcom usług działającym w jego imieniu. Zgodnie z zawartymi z nimi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa stopnia prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych

 • Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych dostawcom usług, tj. firmie hostingowej w celu przechowywania danych osobowych na serwerze.
   

V. Pliki cookies

 • Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

 • Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach:

  tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; marketingowych (remarketing) określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google, zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej.

 • Istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej przez Użytkownika, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Jednak, w takiej sytuacji, korzystanie ze strony internetowej przez Użytkownika może być utrudnione.

 • Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

 • Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

  Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,

  Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,

  Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,

  Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647,

  Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL.
   

 

W przypadku pytań i opinii dotyczących Polityki oraz przetwarzania danych prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: aloha@nutaharmonii.pl

Polityka prywatności

Strona internetowa wykreowana przez Kobieca energia w biznesie